Singmaking obsahuje celou řadu oborů

Singmaking je reklamní obor zaměřený na výrobu reklamních tabulí a vývěsních štítů. Spadá zde např.:

  • řezaná reklama

  • světelná reklama

  • polepy výloh

  • navigační tabule

  • polepy aut, atd.

Singmaking zahrnuje oblast technické a projektové přípravy, vlastní produkce a instalace. Znamená to tedy, že singmakingové firmy musí obsáhnout celou škálu oboru a profesí: od zpracování kovů či plastů, přes tiskové technologie až po architekturu a stavitelství. Nachází zde uplatnění i tzv. gravírování, což je technologie, která nahrazuje ruční rytí tím, že nápis či ornament vytváří odebíráním materiálu (například gravírování laserem či fotografií).  

stojan na produkty