Co je to digitální tisk?

Digitální tisk se stal symbolem pro moderní polygrafii. Bez zdlouhavých procesů umožňuje tisknout kvalitní printy přímo z osobního počítače a to již od jednoho kusu. V nízkonákladových tiscích nahradil dříve tradiční offsetový tisk, který je dnes využíván výhradně pro náklady v rámci stovek kusů.

Digitální tisk funguje na principu laserového tisku s využitím suchých tonerů. Jejich kvalita je patrná především u černobílých výstupů, které mají znatelně vyšší kontrast než je tomu u offsetových tiskáren. Slabinou digitisku je kvalita při tisku velkých ploch. Digitální zařízení zatím nejsou schopna pokrýt celou plochu rovnoměrně a konstantně tak, aby se alespoň vyrovnala offsetu.

Své patrně největší uplatnění nachází digitální tisk při tvorbě knih. Na rozdíl od offsetu se v digitálu nemusí jednotlivé části seskládávat, což celý proce značně urychluje. Kniha s počtem několika set stran se tak dnes dá připravit během jednoho dne, zatímco dříve celý proces trval i týden.